Start

Over Arbocatalogus Gezond Uitgeven!

De Arbocatalogus Gezond Uitgeven! laat aan uitgeverijen zien wat je kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen voor een gezonde werkdruk en gezond beeldschermwerk. Of je nu medewerker, leidinggevende, preventiemedewerker of arbocoördinator bent, je kunt hier tips en oplossingen vinden om het werk van jezelf en dat van collega's gezond te houden.

Onder 'Wat is er aan de hand?' kun je kiezen welke situatie uit jouw praktijk herkenbaar is en krijg je advies over welke oplossingen mogelijk zijn. Bij 'Wat kun je doen' vind je alle mogelijke oplossingen om met beeldschermwerk of werkdruk aan de slag te gaan.

Deze website is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners en betrokken medewerkers van uitgeverijen. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Als je hier meer over wilt weten lees dan verder bij De betekenis van de Arbocatalogus.

Veel succes met het toepassen van de tips en oplossingen in uw bedrijf. Maak werk van Gezond Uitgeven!